29
نوامبر

تقسیم بندی مبلمان شهری

گستردگی عناصر مبلمان شهری ، تقسیم بندی های متعددی را به همراه داشته است. در یک تقسیم بندی ، این عناصر در یازده دسته از هم منفک شده اند:

– عناصر جهت نما و اطلاع رسانی: تابلوهای راهنما، پلاک ها ، ساعت و تابلوهای تبلیغاتی

– تابلوها و کنترل کننده های ترافیکی: تابلوهای راهنمایی و رانندگی و پارکومتر

– کیوسک ها و اتاق های شهری: کیوسک روزنامه فروشی، گل فروشی و سرویس بهداشتی

– مخازن شهری: سطل زباله ، مخازن شهری و مخازن شن و ماسه

– صندوق های شهری: صندوق های پست و صندوقهای صدقات

– موانع، راه بند و حفاظ: نرده و حصار ، راه بند ، دریچه و پا درختی

– پایانه ها و ایستگاه های شهری: ایستگاه های اتوبوس و ایستگاه پارک دوچرخه

– وسایل بازی و ورزشی: وسایل بازی کودکان و وسایل ورزشی فضای باز

– تأمین نور و روشنایی: پایه چراغ، تیر برق و تجهیزات روشنایی

– خدمات رفاهی: نشیمن ، نیمکت ، باربیکیو ، آلاچیق و آبخوری

– عناصر تزیینی: گلدان فواره ، آب نما و پرچم

در تقسیم بندی دیگری، این عناصر به صورت کلی تر در چهار دسته تقسیم بندی شده اند:

الف) مبلمان خیابانی ب) مبلمان پارکی ج) مبلمان ترافیکی د) سازه های اطلاع رسانی و تبلیغاتی